Лучшая цена на lauri vahtre üldajaloo lugemik history reader

Vaid harva juhtub, et mõni inimene või mõni raamat ajaga mitte ei vanane, vaid nooreneb. Tuntud ajaloolase Lauri Vahtre “Suur pettumus” on selline erand. Esmatrükist möödunud aastatega pole see mitte iganenud, vaid muutunud ajakohasemaks ja värskemaks. Mõistagi toob lisavärskust raamatu lõppu 2016. aasta kevadel kirjutatud uus peatükk. Vahtre kirjutab oma raamatus sellest, kuidas saab ja kuidas ei saa olla inimene; mis tähendus on teistel inimestel ja inimestevahelistel suhetel; kuidas saab ja kuidas ei saa ühitada mõisteid “mina”, “meie” ja “nemad”; mis teeb rahvast rahva ja üksikisikust selle rahva liikme; kus on humanismi ning inimõiguste piirid; kus peituvad Lääne tsivilisatsiooni suurimad nõrkused ja ohud. See teos annab võtme väärtuste üle järelemõtlemiseks, mida täna, 21. sajandi suhteliselt pidetus maailmas, väga vajame. Raamat on kirjutatud vestelises, kaasa mõtlema kutsuvas stiilis, millesse seguneb nii kibedat irooniat kui sõbralikku huumorit. Teksti ilmestavad paljud huvitavad elust ja ajaloost toodud näited.
Lauri Vahtre Üldajaloo Lugemik (History Reader) lauri vahtre üldajaloo lugemik history reader
Lauri Vahtre Torm lauri vahtre üldajaloo lugemik history reader
Lauri Vahtre Eesti saatusehetked lauri vahtre üldajaloo lugemik history reader
Dozen Lessons from British History: Reader lauri vahtre üldajaloo lugemik history reader
Lauri Vahtre Suur pettumus ehk humanismi kriis lauri vahtre üldajaloo lugemik history reader
Lauri Vahtre Eesti ajalugu lauri vahtre üldajaloo lugemik history reader
Chair Times: A History Of Seating lauri vahtre üldajaloo lugemik history reader
Gascoigne Jennifer China: Intemediate Reader lauri vahtre üldajaloo lugemik history reader
Aspelin-Haapkylä Eliel Lauri Stenbäck lauri vahtre üldajaloo lugemik history reader
Lauri Robinson The Wrong Cowboy lauri vahtre üldajaloo lugemik history reader


  • Страница:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18