Лучшая цена на bogusław bieda metoda monte carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii

Książka porządkuje duży obszar zagadnień związanych z zarządzaniem poprzez controlling procesów. Mnogość zagadnień zawartych w tych obszarach (controlling i podejście procesowe) może powodować zagubienie, a w konsekwencji niechęć przedsiębiorców do wykorzystania w zarządzaniu narzędzi controllingowych. Ideą zaproponowanej w książce koncepcji controllingu procesów jest dostarczenie użytecznego narzędzia, za pomocą którego wdrożenie controllingu w przedsiębiorstwie może być łatwiejsze.
Bogusław Bieda Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii bogusław bieda metoda monte carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii
Bogusław Bieda Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie w przemyśle stalowniczym i inżynierii środowiska bogusław bieda metoda monte carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii
Группа авторов Wybrane modele statystyczne w analizie rynków ekonomicznych i kapitałowych w warunkach konwergencji gospodarczej bogusław bieda metoda monte carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii
Tadeusz Sakowicz Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych bogusław bieda metoda monte carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii
Magdalena Chomuszko Nowoczesne zarządzanie poprzez controlling procesów bogusław bieda metoda monte carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii
Elizabeth Power Wieczory w Monte Carlo bogusław bieda metoda monte carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii
Melanie Milburne Tydzień w Monte Carlo bogusław bieda metoda monte carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii
Konrad Lewczuk Modelowanie procesów w systemach magazynowych w zastosowaniu do oceny niezawodności i efektywności ich funkcjonowania bogusław bieda metoda monte carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii
Jane Porter Wygrana w Monte Carlo bogusław bieda metoda monte carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii
Caitlin Crews Spotkajmy się w Monte Carlo bogusław bieda metoda monte carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii


  • Страница:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18