Лучшая цена на beata kondratowicz kucewicz analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii

Nowe wydanie podręcznika zawierającego najważniejsze aktualne informacje na temat wpływu wysiłku i treningu na ustrój zdrowego człowieka. W książce omówiono główne zasady i formy treningu oraz metody oceny wydolności fizycznej. Znalazły się w niej także rozdziały poświęcone wysiłkowi: dzieci i młodzieży, osób w starszym wieku, kobiet (z uwzględnieniem okresu ciąży i menopauzy), osób niepełnosprawnych  ruchowo i cierpiących na różne choroby, a także wysiłkowi w różnych temperaturach otoczenia, w warunkach wysokogórskich oraz podczas nurkowania. W publikacji omówiono również problematykę: treningu zdrowotnego, wpływu niedoboru aktywności ruchowej na organizm, dopingu, żywienia sportowców oraz genetyki w sporcie. Podręcznik, przygotowany przez zespół  doświadczonych nauczycieli akademickich, jest adresowany do studentów wychowania fizycznego, fizjoterapii, turystyki i rekreacji, a także do lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej, trenerów sportowych, nauczycieli wychowania fizycznego oraz osób zajmujących się rekreacją.
Beata Kondratowicz-Kucewicz Analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii beata kondratowicz kucewicz analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii
Bartłomiej Igliński Badanie sektora energii odnawialnej w Polsce – potencjał techniczny, badania ankietowe, analiza SWOT, analiza PEST beata kondratowicz kucewicz analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii
Beata Detyna Logistyka w Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów rozwojowych beata kondratowicz kucewicz analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii
Maria Dunin-Wąsowicz Analiza wpływu TTIP na wybrane sektory polskiej gospodarki beata kondratowicz kucewicz analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii
Коллектив авторов Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego beata kondratowicz kucewicz analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii
Wiesław Chwała Wpływ prędkości na zmiany położenia środka ciężkości ciała i sprawność mechanizmu odzyskiwania energii w chodzie fizjologicznym i sportowym beata kondratowicz kucewicz analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii
Beata Żołędowska-Król Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenach ziem polskich (1901–1939) beata kondratowicz kucewicz analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii
Robert B. Cialdini Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka beata kondratowicz kucewicz analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii
Swami Saradananda Mudry – sposób na zdrowie, energię i równowagę. 73 najskuteczniejsze techniki dla współczesnego człowieka beata kondratowicz kucewicz analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii
Dorota Murzyn Kierunki wpływu funduszy unii europejskiej na rozwój inteligentny, zrównoważony i sprzyjający beata kondratowicz kucewicz analiza wpływu konfiguracji uzwojeń na gromadzoną energię i rozkład pola magnetycznego w nadprzewodnikowym zasobniku energii


  • Страница:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18